dr hab. Bogusława Lachowska (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

Stanowisko: Profesor KUL