dr hab. Agnieszka Kulik

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Agnieszka Kulik
adiunkt - Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Profesor KUL - Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.kulik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1643-4159