Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2020

Prace magisterskie
 • GANDHIEGO FILOZOFIA WALKI BEZ PRZEMOCY JAKO ODPOWIEDŻ NA ZŁO SPOŁECZNE

2019

Prace magisterskie
 • FILOZOFICZNE ARGUMENTY NA RZECZ OSOBOWEGO BYTU PŁODU W UJĘCIU STEPHANA SCHWARTZA
 • Godnosc kobiety i rownosc miedzy mezczyzna a kobieta w mysli Jana Pawla II
 • Sumienie i prawda w ujeciu Jana Pawla II
 • Odpowiedz Karola Wojtyły i Gabriela Marcela na problem miłości w okaleczinym świecie

2017

Prace magisterskie
 • Minimalna Moralność a społeczeństwo Pluralistyczne w Filozofii Michaela Walzera
 • Etyczne znaczenie pracy ludzkiej w ujęciu Jana Pawła II
 • Personalistyczna interpretcja seksualności i małżeństwa w myśli Karola Wojtyły

2016

Prace magisterskie
 • Równość w Ronalda Dvorkina koncepcji sprawiedliwości
 • Etyczne studium przypadku terroryzmu w Nigerii w świetle kategorii banalności zła Hannah Arendt

2012

Prace magisterskie
 • Znaczenie cnoty roztropności w etyce cnót Arystotelesa

2011

Prace magisterskie
 • Romana Ingardena koncepcja odpowiedzialności
 • Moralne problemy związane z pozyskiwaniem materiałów dziennikarskich
 • Problem kłamstwa w życiu społecznym w ujęciu Wojciecha Chudego
 • Emotywizm etyczny w ujęciu Alfreda Ayera
 • Zygmunta Baumana krytyka nowoczesności w kontekście Shoah
 • Normatywna moc prawdy w etyce Antonio Rosminiego
 • Etyczne problemy kibicowania sportowego
 • Spór o moralną ocenę samobójstwa w polskiej etyce XX wieku (Tadeusz Kotarbiński, Maria Ossowska, ks. Tadeusz Ślipko)

2010

Prace magisterskie
 • Przyjemność a natura ludzka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
 • Koncepcje etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego i ks. Tadeusza Stycznia
 • Istota małżeństwa w ujęciu Karola Wojtyły

2009

Prace magisterskie
 • Granice etyki teleologicznej w rozważaniach Roberta Spaemanna
 • Dynamizm struktury osobowego bytu ludzkiego na podstawie myśli Edyty Stein