Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metafizyki

Stanowisko: Profesor zwyczajny


2018


Książka naukowa recenzowana

 • Dlaczego stworzenie "ex nihilo" : teoria metafizycznego kreacjonizmu
 • Discovery of the Internal Structure of Being
  [Odkrycie wewnętrznej struktury bytów]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Czy św. Tomasz z Akwinu „ochrzcił” Arystotelesa?
 • Pierwsze zasady “wyrazem” porządku racjonalnego. Interpretacja metafizycznych pierwszych zasad
 • Teoria kreacjonizmu jako punkt zwrotny w wyjaśnianiu świata i człowieka
 • Veritas sequitur esse

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O posłudze i zadaniach Uniwersytetu na dziś. Mieczysława A. Krąpca koncepcja uniwersytetu
  [w:] Człowiek w Kulturze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Introduction
  [Wprowadzenie]
 • Słowo wstępne
 • Transcendentalia a poznanie metafizyczne
 • Veritas sequitur esse
 • Wprowadzenie
 • Pierwsze zasady "wyrazem" porządku racjonalnego. Interpretacja metafizycznych pierwszych zasad
 • Czym jest syndereza? Analiza pierwszego artykułu kwestii De synderesi
 • Człowiek bez sumienia?
 • Transcendentalia w perspektywie historycznej. Od arche do antytranscendentaliów.
 • Czym jest sumienie? Analiza pierwszego artykułu kwestii De conscientia
 • U podstaw rozumienia prawdy
 • Słowo wprowadzenia

2017


Książka naukowa recenzowana

 • On Causes, Participation, and Analogy
  [O przyczynach, partycypacji i analogii]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawda o osobie ludzkiej źródłem o obroną tożsamości kultury Zachodu
  [w:] Człowiek w Kulturze
 • Compositons of Being: Metaphysical and Non-Metaphysical Ways of Understanding and Discerning Them
  [Złożenia bytowe: Metafizyczny i nie-metafizyczny sposób ich rozumienia i wyodreniania]
  [w:] Studia Gilsoniana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antropologiczne podstawy wychowania w przedszkolu. Kogo, dlaczego i w jakim celu wychowujemy?
 • Analogia i jej funkcja w poznaniu metafizycznym
 • Wykład z metafizyki. Z dydaktyki metafizyki

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Metafizyka a ontologie : próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Analogiczna teoria znaczenia terminów językowych. Elementy metafizyki języka
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Czym i dlaczego jest życie? Analizy metafizyczne
 • Problem metody poznania realistycznego: abstrakcja czy separacja?

Książka naukowa nierecenzowana

 • Realistic Interpretation of Reality
  [Realistyczna interpretacja rzeczywistości]
 • The realistic interpretation of reality
  [Realistyczna interpretacja rzeczywistości]

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bonum Sequitur Esse
  [w:] Studia Gilsoniana
 • Osoba a wielokulturowość
  [w:] Człowiek w Kulturze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Błąd metafizyczny i jego skutki w kulturze

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Metaphysical Cognition ofthe Person
  [Metafizyczne poznanie osoby]
  [w:] Espíritu (Barcelona)
 • Homo Viator
  [w:] Człowiek w Kulturze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Spór o opóźnioną anaimację. Prawdziwy czy pozorny problem?

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej
  [w:] Wychowawca