Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metafizyki

Stanowisko: Profesor zwyczajny

  • profesor doktor habilitowany (od 2001-09-27)
  • doktor habilitowany (od 1991-06-26)
  • doktor (od 1983-09-07)
  • magister (od 1976-05-27)