Piotr Jaroszyński

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
profesor - Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.jaroszynski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6857-3943