Dariusz Piasecki

Ks. dr Dariusz Piasecki

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Filologii Greckiej

Stanowisko: Asystent

Ks. dr Dariusz Piasecki
Asystent - Katedra Filologii Greckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.piasecki_anti_spam@kul.pl