mgr Laurent Muller

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Stanowisko: Asystent

mgr Laurent Muller
asystent - Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: laurent.muller_anti_spam@kul.pl