dr Justyna Iskra

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr