dr hab. inż. Alicja Księżopolska

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Katedra Inżynierii Środowiska

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. inż. Alicja Księżopolska
Adiunkt - Katedra Inżynierii Środowiska
Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: alicja.ksiezopolska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8025-3483