dr hab. Jan Szynal (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.