dr hab. Jan Szynal (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Zastosowań Matematyki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.