Martyna Strembska

dr Martyna Strembska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Antropologiczne źródła pedagogiki i wychowania w ujęciu Edyty Stein
    [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA