dr Rafał Trójczak

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Asystent