dr Piotr Bolibok

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Bankowości i Finansów

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr