dr Piotr Bolibok

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Bankowości i Finansów

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr