Ks. dr Marcin Ferdynus

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Ks. dr Marcin Ferdynus
Adiunkt - Katedra Etyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.ferdynus_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0176-1023