dr Marta Ordon

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Wykładowca

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Asystent

ORCID: 0000-0003-0908-0628

(szerzej zobacz)