Ks. dr hab. Piotr Stanisz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Prawa Wyznaniowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.stanisz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2437-8513