Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
Profesor - Katedra Prawa Wyznaniowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.stanisz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2437-8513