dr Tomasz Korulczyk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

KONSULTACJE

semestr letni 2019/2020

Wtorek, godz. 8:00 - 9:30 za pomocą Skype - profil live:tomasz.korulczyk

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje będą udzielane online za pomocą komunikatora Skype. Będę dostępny we wtorki w godzinach od 8:00 do 9:30. Aby mnie znaleźć należy wyszukać profilu o nazwie live:tomasz.korulczyk.

 

POMOC W OBLICZENIACH

Osoby zainteresowane moją pomocą w obliczeniach w ramach konsultacji zobligowane są do odpowiedniego przygotowania bazy danych. Oferuję swoją pomoc TYLKO w obliczeniach, nie przygotowaniu bazy danych. Ta powinna być przygotowana samodzielnie i gotowa do obliczeń. Więcej informacji jak przygotować odpowiednio bazę można znaleść tutaj:

[Pobierz prezentację]

[Pobierz materiały dodatkowe]

 

MATERIAŁY STATYSTYCZNE

Materiały do prowadzonych warsztatów:

1. Wielopoziomowe SEM oraz obliczanie mocy modelu metodą symulacyjną w programie Mplus [Pobierz materiały]  [Prezentacja] 

 

Materiały statystyczne warte uwagi:

  • Januszewski, A. (2011). Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modeli. Studia z Psychologii w KUL17, 213-245. [Pobierz]
  • P. A. Ioannidis, Why most published research findings are false. PLOS Med. 2, e124 (2005). doi: 10.1371/journal.pmed.0020124; pmid: 16060722 [Pobierz]

 

MATERIAŁY DO PROWADZONYCH ZAJĘĆ

STUDIA DOKTORANCKIE

1) Metodologia badań naukowych (konwersatorium)

2)  Rola uczonego w strukturach nauk społecznych i etyka badań naukowych (konwersatorium) [Pobierz materiały]

3) Ilościowe metody analizy danych (warsztaty)

 

STUDIA MAGISTERSKIE

Wykłady

SEMESTR ZIMOWY

1) Psychologia zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego (wykład) [Pobierz]

2) Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)

3) Promocja zdrowia (wykład)

4) Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (wykład)

5) Psychologia pracy i organizacji w kontekście zarządzania personelem (wykład)

 

SEMESTR LETNI

1) Metodologia psychologii (wykład) [Pobierz materiały]

2) Narzędzia zarządzania personelem (wykład)

3) Zarządzanie personelem (wykład)

4) Podstawy psychologii biznesu (wykład) [Pobierz materiały]

 

Ćwiczenia i konwersatoria

SEMESTR ZIMOWY

1) Metody statystyczne (ćwiczenia) [Zainteresowani materiałami proszeni są o kontakt emailowy]

2) Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium)

3) Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia) [Pobierz materiały]

4) Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia) 

5) Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników - konwersatorium 

6) Psychologia procesu szkoleniowego - konwersatorium

7) Metodologia badań w psychologii pracy i organizacji (warsztaty) /  Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii pracy i organizacji [Pobierz materiały]

 

SEMESTR LETNI

1) Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia) 

2) Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium)