prof. dr hab. Henryk Wąsowicz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Nauk Pomocniczych Historii

Stanowisko: Profesor zwyczajny