dr hab. Marzena Dyjakowska

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Marzena Dyjakowska
adiunkt - Katedra Historii Ustroju i Prawa
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marzena.dyjakowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5040-6058