dr hab. Grzegorz Pecka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

PIĄTEK