prof. dr hab. Marian Surdacki

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Marian Surdacki
Profesor - Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marian.surdacki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4649-8567