dr Andrzej Michalski

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Analizy Zespolonej

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr