Ks. dr Dariusz Smolarek - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego