Criminal law - case study (laboratorium) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kierunek studiów:Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr X