Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego