Psychological and pedagogical practice (praktyki) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Martyna Strembska
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Filologia Polska (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Muzykologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr IV