Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kamila Sobieraj
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:English
Kierunek studiów:Administracja (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Ekonomia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Informatyka (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Kryminologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr VIII; Pedagogika (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Socjologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Stosunki międzynarodowe (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Zarządzanie (stacjonarne II stopnia) - Semestr II
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2023-02-24piątekCI-103 08:20 - 11:40stacjonarne
2023-03-10piątekCI-103 08:20 - 11:40stacjonarne
2023-03-24piątekCI-103 08:20 - 11:40stacjonarne
2023-04-21piątekCI-103 08:20 - 11:40stacjonarne
2023-05-12piątekCI-103 08:20 - 11:40stacjonarne
2023-05-26piątekCI-103 08:20 - 11:40stacjonarne
2023-06-20wtorekCI-103 08:20 - 11:40stacjonarne