Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Miłosz Aleksandrowicz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 40
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Muzykologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr III