dr hab. Marzena Dyjakowska - Przygotowanie pracy magisterskiej