dr hab. Jadwiga Potrzeszcz prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej