dr hab. Piotr Zakrzewski prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej