Ecclesiastic Law of the Polish State (wykład) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kierunek studiów:Administracja (stacjonarne I stopnia) - Semestr IV; Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr VIII; Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr X