Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. Arthur Mc Vey
Organizator:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English
Kierunek studiów:Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filologia Niderlandzka (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filologia Polska (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filozofia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filozofia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filozofia (stacjonarne I stopnia) - Semestr VI; Filozofia (stacjonarne I stopnia) - Semestr VI; Filozofia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filozofia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Filozofia (stacjonarne II stopnia) - Semestr IV; Historia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Lingwistyka stosowana (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Muzykologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia) - Semestr II; Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia) - Semestr II