Szkolenie BHP (szkolenie) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Daszczuk
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 3
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Edytorstwo (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia) - Semestr I; Filologia Angielska (niestacjonarne II stopnia) - Semestr I; Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Filologia Niderlandzka (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Filologia Polska (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Filologia Polska (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Germanistyka (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Hispanistyka (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Historia (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Historia (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Italianistyka (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Italianistyka (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Lingwistyka stosowana (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Muzykologia (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Muzykologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr I; Romanistyka (stacjonarne I stopnia) - Semestr I; Sinologia (stacjonarne I stopnia) - Semestr I