Metodyka pracy umysłowej (dla studentów niesłyszących) (ćwiczenia) - 2020/2021

Course description
General information
Lecturer: - VACAT
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 2/30