Technologia informacyjna (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Beata Kraska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski