Rozwój religijny dzieci i młodzieży (konwersatorium) - 2020/2021

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Beata Parysiewicz prof. KUL
Organising unit:Faculty of Theology - Instytut Nauk Teologicznych
Number of hours (week/semester): 15
Language of instruction:Język polski