Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. Adam Stępień
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski