Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Bodzioch
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski