Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski