Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja) (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski