Historia i literatura Chin (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Pejda
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski