Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Janowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski