Anthropologist's toolkit: Etnographical research (in Spanish) (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:English