- VACAT - Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego