Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Monika Dunin-Kozicka
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski