English - CEF B1 - English for Pedagogy (lektorat) - 2020/2021

Course description
General information
Lecturer:mgr Krzysztof Urbański
Organising unit:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski