Społeczności lokalne i rozwój lokalny (konwersatorium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Socjologii
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski