Physical education - men's volleyball (ćwiczenia) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Arkadiusz Czarnecki
Organising unit:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski